نرم افزار کاربردی هلیا

شما تاکسی سرویس دارید؟                                                                                     

شما مدیریت مجتمع هستید؟

شما می خواهید کارهای کاربردی شغل خود را انجام دهید؟

ما به شما نرم افزار هلیا را پیشنهاد می کنیم

با کالر ایدی اشتراک ها را وارد کرده و کارها را راحت تر انجام دهید برگه اعزام راننده و....

شما می خواهید شارژ ساختمان را حساب کنید یا به کارکنان ساختمان  حقوق دهید  هلیا

برای شما آماده است مجتمع بزرگ کوچک  می تواند کار شما را راحت کند

نرم افزار هلیا برای شما که مدیریت کتابخانه هستید برنامه کار آمد دارد

 
آدرس ما:
     تهران - مرزداران - خیابان ایثار
     ساختمان افرا- طبقه اول واحد 5  
        021-44296472-3