شرح عملکرد

قیمت

عنوان

کد

نوع

این نسخه جهت سهولت در عملکرد فروشگاهها طراحی شده است و دارای امکانات پایه شامل:تعریف کالا (در دوسطح)، تعریف اشخاص، تعریف حساب های بانکی، چکهای دریافتی و پرداختی، صدور فاکتور خرید، فروش و مرجوعی ها، استفاده از دستگاه بارکدخوان، تهیه پرینت فاکتور به صورت فیش پرینت، ثبت سند اتوماتیک برای فاکتورها، ثبت هزینه و درآمد، ثبت عملیات مالی بصورت نقد،چک، کارتخوان، نسیه، انواع گزارشات اشخاص، انبار(کاردکس کالا  بصورت تعدادی)، چکها، بانکها، گزارشگیری از فاکتور ها(بصورت ستونی)، گزارش اسناد و دفترروزنامه ، گزارش سود و زیان، …

2.170.000

پایه

۱۰

هلو
فروشگاهی

این نسخه شامل کلیه امکانات نسخه پایه(کد۱۰) به انضمام امکاناتی از قبیل:تعریف کالا در سه سطح، صدور پیش فاکتور، فاکتور امانی و ضایعات، ثبت سفارشات خرید، ثبت کلیه امور بانکی، اتصال به ترازوهای دیجیتال، اعلام اتوماتیک سر رسید چکها، تهیه گزارشات آماری، گزارشگیری از فاکتور به شکل فاکتور، گزارش اسناد بصورت ستونی، گزارش از دفاتر کل، معین و تفضیلی، گزارش سود ناویژه هر کالا، هر فاکتور، هر طرف حساب در بازه زمانی مختلف، گزارشات فصلی فاکتورها جهت ارائه به اداره دارایی، امکان Fastmode( جهت تسریع و سهولت در انجام امور  ) و …

3.070.000

ساده

۱۱

این نسخه شامل کلیه امکانات نسخه ساده (کد۱۱) به انضمام امکاناتی از قبیل:

عملیات چند انباره، ثبت چکهای امانی، عملکرد و کنترل واسطه ها(بازاریاب)، سطح دسترسی برای کاربران،ثبت سند حسابداری غیراتوماتیک (بصورت دستی)، نمایش معین اشخاص با ریز کالاها و چک ها،اعلام سررسید اتوماتیک مهلت تسویه فاکتورها، ثبت هزینه در فاکتور، اتصال به دستگاههای نمایشگر مشتری، چاپ بارکد، ترازهای آزمایشی ۲ و ۴ستونی، گزارش عملکرد دوره ای از انبار،فروش فوری و تک فروشی، ارسال پیامک های عمومی (شامل پیام های تبلیغاتی ، تبریک ،تخفیفات و…)

6.070.000

متوسط

۱۲

این نسخه شامل کلیه امکانات نسخه متوسط(کد۱۲) به انضمام امکاناتی از قبیل:

تیپ قیمت، دسته بندی مشتریها، خروجی باپسوندهای مختلف، پرداخت به و دریافت از، پرینت چکها, محاسبه راس چکها به دو صورت  ریالی و زمانی،‌ اطلاعات نموداری جهـت ارزیابی مالی و فـروش, گـزارشـات پیشرفتـه (گـردش کالای طـی دوره، کاردکـس ریالی و تعـدادی، مرور حسابها و ….)، طراحی فاکتورتوسط کاربر ، ارسال پیامک های پویا / امکان ارسال اطلاعات داخلی نرم افزار (مانده حساب ها، مشخصات فاکتور، سررسید چک، سررسید اقساط و…)و …

9.870.000

پیشرفته

۱۳

 

نسخه شرکتی با امکانات فوق با قابلیت درج فاکتور رسمی و غیر رسمی ، سفارش لیستی ، تغییر ا ندازه ستونهای فاکتور چاپی

 4.070.000

ساده

۲۱

هلو
شرکتی

این نسخه شامل نسخه ساده (کد۲۱) به انضمام عملیات چند انباره , ثبت چکهای امانی , عملکرد و کنترل واسطه  های , سطح دسترسی برای کاربران ، امکان نمایش معین اشخاص با ریزکالاها و چکها ، تبدیل سندهای موقت به دائم و بالعکس , ثبت یک هزینه درفاکتورخرید , مغایرت گیری از بانک ، صندوق،طرف حسابها ، امکان استفاده از بارکد خوان .

7.970.000

متوسط

۲۲

این نسخه شامل نسخه متوسط (کد۲۲) به انضمام, امکان نمایش سود هرکالا , هر فاکتور و هر طرف حساب بطور مجزا ,تیپ قیمت،دسته بندی مشتریها،خروجی باپسوندهای مختلف،پرداخت به و دریافت از، اطلاعات نموداری جهت ارزیابی سیستـم و فـروش ,گزارشات پیشرفتـه ( گـردش کالای طـی دوره و کاردکـس ریالی و تعـدادی ، ترازهای آزمایشی ۶ و ۸ ستونی ، مرور حسابها و …. ) ، امکان مغایرت گیری از کلیـه سر فصلها

10.870.000

پیشرفته

۲۳

روش حسابدرای این نسخه بصورت دائمی بوده و شامل کلیه امکانات هلـو کد ۲۳ بجز امکان نمایش سـود هر کالا، هر فاکتور ، هر طرف حساب می باشد .

11.970.000

ویژه

۲۴

 این نسخه شامل نسخه ساده شرکتی (کد۲۱) به انضمام عملیات تولید در سطح ساده می باشد .

5.070.000

ساده

۳۱

 هلو
تولیدی

این نسخه شامل نسخه ساده (کد۳۱) به انضمام عملیات چند انباره, ثبت چکهای امانی , عملکرد و کنترل واسطه های , سطح دسترسی برای کاربران ، امکان نمایش معین اشخاص با ریزکالاها و چکها ، تبدیل سندهای موقت به دائم و بالعکس ، ثبت یک هزینه در فاکتورخرید ، مغایرت گیری از بانک ، صندوق ، طرف حسابها ، امکان استفاده از بارکد خوان .

8.970.000

متوسط

۳۲

این نسخه شامل نسخه متوسط (کد۳۲) به انضمام  تولید فرموله , تخمین تولید و فروش ، تیپ قیمت ،دسته بندی مشتریها ، خروجی باپسوندهای مختلف , امکان نمایش سود هرکالا , هر فاکتور و هر طرف حساب بطور مجزا , اطلاعات نموداری جهت ارزیابی سیستم و فروش ،گزارشات پیشرفته ( گردش کالا طی دوره ,کاردکس ریالی و تعدادی ، تراز آزمایشی۶ و ۸ ستونی ، مرور حسابها و … ) ، امکان مغایرت گیری ازکلیه سر فصلها

11.870.000

پیشرفته

۳۳

شامل کلیه امکانات نرم افزار هلو تا این تاریخ دو جلسه آموزش رایگان، تغییرات سفارشی خریدار با ۳۰% تخفیف نسبت به سایر متقاضیان و در اسرع وقت صورت می گیرد

16.670.000

 

۴۱

 هلو جامع

امکانات نسخه جامع (کد۴۱) که ازحیث حسابداری در سطح صنعتی میباشد (جهت کارخانجات و … )

19.970.000

 

۴۲

 هلو صنعتی

هلو تحت شبکه شامل کلیه امکانات نسخه هلو کد ۴۱ (و یا هلو ۴۲) بانضمام قابلیت کاربری ۴ کاربر بطور همزمان می باشد و به ازاء هر کاربر بیشتر از این تعداد، مبلغی به نرم افزار اضافه خواهد شد .

29.970.000

 

۴۴

 هلو شبکه

:: کلیه نرم افزارها در محیط ویندوز و با قفل سخت افزاری و خدمات پس از فروش (بمدت یکسال و قابل تمدید) ارائه میگردد

دیگر کیتهای مشاغل:

آرایشگاه –  اجاره کالا – بازرگانی ماشینهای اداری – خدمات و تعمیرات کامپیوتر – طلا فروشی

مصالح فروشی – سوپرمارکت – لوازم تحریر- میوه و تره بار – کارواش

:: تمامی کیت های بالا قابل افزودن به تمامی نسخه های نرم افزار هلو می باشند. و به صورت مستقل قابل ارائه نیستند.

 این نرم افزار شامـل کلیه امکانات نرم افزار هلـو در سطح فروشگاهی متوسط (کد۱۲)به انضمام ثبت و رویت قیمت داده ویا گرفته شـده از یک شخص برروی یـک کالا و یا کلیـه کالا ها در هنگام صدور فاکتور ، امکان تعریف کد کاربر برای کاربرانی کـه مجازبه صدور فاکتور می باشند ، تهیه فاکتور از چپ به راست می باشد .

5.570.000

الکترونیک کد 81412

این نرم افزار شامل کلیه امکانات هلو نسخه تولیدی ساده به انضمام فاکتوربازتا تاًییـدنهایی برای میزهای مختلف(با ذکر شماره  میزو شماره بن) مشخص نمودن فاکتورهای بیرون بر و داخلی و تایید صندوق توسط مدیر در پایان روز و نمونه فاکتور خاص می باشد.

6.070.000

کد81055

رستوران

نسخه رستوران ساده به انضمام سطح دسترسی کاربران ، چند انباره ،کالا در معین ، مغایرت بانکی وطرف حساب ، ثبت پـیکهای موتوری در زیر فاکتور و …

9.970.000

کد81056

نسخه رستوران  متوسط به انضمام نمـایش سـود هرکالا هر طرف حساب هر فاکتوربـا شرط تـاریخ  ، کاردکس ریالی و تعدادی ، عملکرد  دوره ای انبار، گزارشات نموداری ،مغایرت از کلیه سر فصلها ، تـراز آزمایشی۶ و ۸ ستونی ، تعریف فرمول تولیـد و کسـرمـواد اولیـه بصـورت اتوماتیـک ، منطقـه بنـدی مشتریان ، خـروجیText  ،Excel ،HTML از گزارشات ستـونی ، امکان دریافت از پرداخت به …

14.570.000

کد81057

شامل کلیه امکانات نسخه جامع هلو به انضمام کیت رستوران

18.270.000

جامع