لیبل پرینتر

شما می خواهید روی کالا ها بارکد مخصوص خود را داشته باشید؟

آری پرینتر بی درد سر برای بارکد می خواهید.            ارزان خوب کار آمد سری با نصب راحت

نه شما کارتربج لیبل زن خود را می خواهید و یا لیبل می خواهید بله همه و همه در ارقام پژوهان

 
آدرس ما:
     تهران - مرزداران - خیابان ایثار
     ساختمان افرا- طبقه اول واحد 5  
        021-44296472-3